Wissenwertes

24.02.2023

Protokoll 16. Sitzung Jugendparlament 2021-2023

Sitzung Nr.: 16
Datum: 04.02.2023
Buntberg: 11:30 Uhr - 13:30 Uhr

17.01.2023

Tagesordnung: JuPa-Sitzung 09.03.2023

WANN: 09.03.2023
BEGINN: 17:15
WO: Großer Sitzungssaal des Rathauses

17.01.2023

Tagesordnung: JuPa-Sitzung 04.02.2023

WANN: 04.02.2023
BEGINN: 11:30
WO: Großer Sitzungssaal des Rathauses

12.01.2023

Tagesordnung: JuPa-Sitzung 14.01.2023

WANN: 14.01.2023
BEGINN: 11:30
WO: Großer Sitzungssaal

08.12.2022

Tagesordnung: JuPa-Sitzung 17.12.2022

WANN: 17.12.2022
BEGINN: 11:30
WO: Großer Sitzungssaal

11.11.2022

Tagesordnung: JuPa-Sitzung Mittwoch, 16.11.2022

WANN: 16.11.2022
BEGINN: 16:00
WO: JUKUS (Saal)

27.06.2022

Tagesordnung: JuPa-Sitzung 14.07.2022

WANN: 14.07.2022
BEGINN: 17:15
WO: Großer Sitzungssaal des Rathauses

15.02.2022

Tagesordnung: JuPa-Sitzung 19.02.2022

WANN: 19.02.2022
BEGINN: 11:00
WO: Stadthalle, Tagungscenter

18.01.2022

Tagesordnung: JuPa-Sitzung 22.01.2022

WANN: 22.01.2022
BEGINN: 11:00
WO: DIGITAL

07.12.2021

Tagesordnung: JuPa-Sitzung 11.12.2021

WANN: 11.12.2021
BEGINN: 11:00
WO: DIGITAL